1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1.1 INSTALACE

Program se nainstaluje spuštěním souboru setup.exe v adresáři s instalačními soubory. Potřebné prerekvizity si instalátor stáhne z internetu, nebo musí být nainstalovány předem. Zástupce pro spuštění programu se objeví v nabídce Start.
Požadované prerekvizity:
Windows Installer 3.1
.NET Framework 3.5
Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1

Požadavky na systém:
Operační systém: Microsoft Windows Vista nebo novější
Operační paměť: 1GB
Grafická karta: Podpora DirectX9, Pixel Shader 2.0

1.2 OVLÁDÁNÍ

Ovládání pomocí klávesnice
W, UP - pohyb v adresářové struktuře nahoru
S, DOWN - pohyb v adresářové struktuře dolu
Enter - načtení adresáře, otevření souboru
Q, Backspace - vrácení se o úroveň výš

Ovládání pomocí myši a klávesnice
W - přiblížení kamery
S - oddálení kamery
Stisknuté kolečko myši - volné natáčení kamery
Kliknutí myší na objekt - načtení objektu
Rolování kolečkem - rolování v náhledu souborů
Dvojklik - otevření souboru
Posunutí myši napravo, nalevo, nahoru nebo dolů na krajích okna - posunutí kamery v daném směru

Last edited May 25, 2010 at 5:02 PM by tpospichal, version 4

Comments

No comments yet.