This project is read-only.
Project Description
3D File manager is an application that aims to show how could look file manager in 3D. It´s developed in C# and XNA framework

3D Průzkumník souborů pro Windows Vista a Win 7.
Spíše se jedná o studii jak by takový průzkumník mohl jednou vypadat a jak by se sním dalo pracovat ve 3D pokud budeme používat 3D display s možností pohledu ze všech stran s ovládáním pomocí pohybu rukou.

Manuál na ovládání je v dokumentaci.

Last edited May 25, 2010 at 4:45 PM by tpospichal, version 3